15

Χορτοκοπτικό 2 δίσκων DX125

1.520,00 899,00 *Χωρίς ΦΠΑ

Χορτοκοπτικό 2 δίσκων DX135

1.670,00 928,00 *Χωρίς ΦΠΑ

Χορτοκοπτικό 2 δίσκων DX145

1.700,00 949,00 *Χωρίς ΦΠΑ

Χορτοκοπτικό 2 δίσκων DX165

1.800,00 968,00 *Χωρίς ΦΠΑ

Χορτοκοπτικό 2 δίσκων DX195

2.340,00 1.369,00 *Χωρίς ΦΠΑ

Στελεχοκόπτης ενισχυμένος S160

999,00 749,00 *Χωρίς ΦΠΑ

Χορτοκοπτικό Λονχοφόρο

2.800,00 1.699,00 *Χωρίς ΦΠΑ