Φρέζα υπερβαρέως τύπου για όλους  τους τύπους τρακτέρ

60