Δισκοσβάρνα μικρή για τρακτέρ 1,20 1,80 στην καλύτερη τιμή!!!

60

1,3m Δισκοσβάρνα τρακτέρ τύπου λ

1.100,00 849,00 *Χωρίς ΦΠΑ

1,5m Δισκοσβάρνα τρακτέρ τύπου λ

1.200,00 969,00 *Χωρίς ΦΠΑ

1,7m Δισκοσβάρνα τρακτέρ τύπου λ

1.300,00 1.089,00 *Χωρίς ΦΠΑ

1,9m Δισκοσβάρνα τρακτέρ τύπου λ

1.500,00 1.199,00 *Χωρίς ΦΠΑ

Δισκοσβάρνα τύπου Χ 1,60m

1.450,00 1.299,00 *Χωρίς ΦΠΑ

Δισκοσβάρνα τύπου Χ 1,80m

1.500,00 1.399,00 *Χωρίς ΦΠΑ

Δισκοσβάρνα τύπου Χ 2,00m

1.600,00 1.499,00 *Χωρίς ΦΠΑ