Πατατοφυτευτής σπαρτική πατάτας για τρακτέρ μονός και διπλός στις καλύτερες τιμές

60

Πατατοφυτευτής Μονής Σειράς

870,00 629,00 *Χωρίς ΦΠΑ

Πατατοφυτευτής Διπλής Σειράς

1.150,00 929,00 *Χωρίς ΦΠΑ